iLUMNET valaistusjärjestelmä

iLUMNET on IoT-pohjainen järjestelmä joka ohjaa valaisimia automaattisesti asetetun ohjausprofiilin mukaisesti. Energiansäästö ja CO2 päästöjen vähentäminen saavutetaan paitsi led teknologialla itsessään mutta älykkäällä ohjauksella niitä voidaan vielä parantaa kun aluevalaistus optimoidaan sensoreita käyttämällä sekä sekä valaistusta himmentämällä. Järjestelmän hallinta ja käyttöönotto on keskitetty pilvipalveluun jota käytetään LUMOSCOPE käyttöliittymällä jota voidaan käyttää millä tahansa selainta tukevalla laittella. Järjestelmän tila ja laitteet ovat näkyvissä kartalla ja järjestelmää on siten helppo hallita.

Keskitetty hallinta

iLUMNETjärjestelmän hallinta on keskitetty pilvipalveluun, sinne talletetaan valaistuksen tiedot, ohjausprofiilit ja tehdään käyttäjähallinta. Palvelun käyttöliittymänä toimii web-pohjainen LUMOSCOPE käyttöliittymä.

paikallinen ohjaus

Vaikkakin hallinta on keskitetty pilvipalveluun, valaistuksen ohjaus tapahtuu paikallisesti iMaster-yksiköllä. iMasterilla on  ja yhteys pilvipalveluun ja se saa valaistusasetukset ja profiilit sieltä ja pystyy siten ohjaamaan valaistusta paikallisesti langattoman yhteyden kautta.

langaton yhteys

iLUMNET järjestelmä toimii langattomasti, se ei tarvitse erillisiä ohjauskaapeleita vaan toimii radioyhteyden kautta. Langattomuus hyödyttää myös siinä että valaisimet voidaan ryhmitellä vapaasti ja ryhmittelyä voidaan myös haluttaessa muuttaa.

Tarkka reaaliaikanen ohjaus

Valaistusta ohjataan reaaliaikaisesti ja paikallisesti iMasterilla sekä muilla laitteilla kuten sensoreilla ja iControl ja iSwitch laitteilla. Valaistuksen ohjauksessa voidaan käyttää useita eri tapoja: aikaperusteista ohjausta, aurinkokelloa sekä erilaisia sensoreita kuten liiketunnistinta, tutkaa tai hämäräkytkintä. Edistyneellä ohjauksella valaistuksen taso voidaan optimoida  ja siten säästää energiankulutuksessa.

optimoi aluevalaistus ryhmittelyllä

IoT-pohjainen järjestelmä tuo etuja myös valaisksen vapaalla ryhmittelyllä. Koska valaistusryhmät voidaan määritellä vapaasti sekä tehdä niille tarpeiden mukaisesti optimoidut ohjausprofiilit tuotetaan paitsi aina tarpeenmukainen valaistus säästetään myös energiakustannuksissa. Tämä mahdollistaa myös valaistuksen yösammutuksista luopumisen ja saadaan tyytyväisiä asukkaita ja parannetaan turvallisuutta.

turvalliset yhteydet

Turvallisuus on tärkeää myös kommunikoinnissa ja sen takia järjestelmän yhteydet ovat suojattu. Yhteyksien suojauksessa käytetään VPN-teknologiaa sekä kryptauksia jotta tiedot pysyvät tallessa ja järjestelmä pysyy toimintakuntoisena.

LumoScope käyttöliittymä

  LUMOSCOPE karttanäkymä

LUMOSCOPE käyttöliittymä tarjoaa näkymän ja hallinnan valaistusjärjestelmään, järjestelmän tila ja laitteiden paikka ovat nähtävissä karttanäkymässä. Karttanäkymän kautta valaisimien ryhmittely on helppoa ja visuaalista.

Automaattiset vikaraportit

iLUMNET järjestelmä tunnistaa vikaatuneen valaisimen ja laitteen ja lähettää sähköpostilla vikahälytyksen. Vikaantuneet laitteet ovat myös nähtävissä kartalla. Tämä vähentää ylläpitokuluja kun kausittaisia tarkistuskierroksia ei tarvitse tehdä.

Laitekannan hallinta

Valaistuksen hallinan lisäksi on tärkeä tietää minkälaisia valaisimia järjestelmässä on ja missä ne ovat. iLUMNET järjestelmä tarjoaa myös laitekannan hallinnan, sitä käytetään LUMOSCOPE käyttöliittymällä. Voit tarkastella laitekantaa ja tarvittaessa tulostaa raportin. iLUMNET järjestelmä tukee paitsi älykkäitä valaismia niin myös perusvalaisimia. Kun valaisimen asennuksessa käytetään iLUMNET mobiiliapplikaatiota saadaan valaisimien tiedot palveluun ja siten laitekantaan talteen,

Tulevaisuuden ratkaisu

Ohjelmistopäivitykset etäyhteydellä

Jotta varmistetaan järjestelmän toiminta tulevaisuudessakin, LUMOSCOPE käyttäliittymän päivityksen lisäksi myös valaisimien ja laitteiden ohjelmisto voidaan päivittää etäyhteyden kautta, mikä puolestaan alentaa ylläpitokustannuksia kun päivityksiä ei tarvitse tehdä paikanpäällä.

Ja jotta järjestelmä pysyy kehityksen mukana myös tulevaisuudessa voidaan ohjelmistopäivityksillä tuoda myös uusia ominaisuuksia.

SmartCity tarpeet ja ulkoiset rajapinnat

Koska iLUMNET valaistusjärjestelmä on pilvipalvelupohjainen järjestelmä, siihen voidaan helposti integroida myös muita järjestelmiä joita voidaan käyttää valaistuksen ohjauksessa kuten liikennetieto, sääolosuhteet tai energian hinta.

Smart City tarpeisiin järjestelmää voidaan käyttää myös erilaisten sensoreiden tiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä.